Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov
Na základe zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov (napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou Ovitex s. r. o, sú považované za diskrétne údaje a nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť a pod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu . Osobné údaje si môžete zmeniť zrušením starej registrácie a opätovnému zaregistrovaniu. Osobné údaje si vymažete zrušením registrácie.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.č. 051/7721 597 tel.fax. 051/7721 596 e-mail: pr@soi.sk